Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on population by sex & age and on old-age-dependency ratio updated with 2019 Eurostat statistics (ECHI 1)