Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem21 marts 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on self-perceived health (ECHI 33) updated with 2015 Eurostat data