Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on self-perceived health (ECHI 33) updated with 2015 Eurostat data