Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on self-reported Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) prevalence updated with 2014 Eurostat data (ECHI 27a)