Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on self-reported diabetes prevalence updated with 2014 Eurostat data (ECHI 21a)