Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas19 gruodis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicators on total unemployment updated with 2015 data (ECHI 8)