Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 decembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on total unemployment updated with 2015 data (ECHI 8)