Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa19 grudzień 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicators on total unemployment updated with 2015 data (ECHI 8)