Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 december 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on total unemployment updated with 2015 data (ECHI 8)