Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas15 gruodis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicators on use of illicit drugs updated with 2014 EMCDDA data (ECHI 48)