Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 marts 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on vaccination coverage in children (ECHI 56) updated with 2017 WHO data