Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 august 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Infographic on risk assessment by the European Commission's Scientific Committees now available in French, German and Spanish