Skip to main content
Public Health
Všeobecné publikácie27 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Infographic - Transformation of health and care in the digital Single Market - Harnessing the potential of data to empower citizens and build a healthier society