Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 júl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Information on batch testing of medicinal products in the context of withdrawal of the United Kingdom from the Union