Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 október 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Information session "The EU4Health Programme: what it can bring to the regions" (12 October 2021, 2:30-3:30 PM)