Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 október 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Interplay GMO-pharma framework: initiatives on the assessment of GMO aspects for in-vivo gene therapy products published