Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 december 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Joint action health workforce - Conference on planning & educating health workforce without borders (Varna, 18-19 February 2016). Deadline for registration: 18 December 2