Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Joint EC/EMA/HMA technical notice to sponsors regarding continuous compliance with the EU legislation for clinical trials following the withdrawal of the United Kingdom f