Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas14 lapkritis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Joint meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity and the Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 30 November 2017)