Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 novembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Joint meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity and the Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Luxembourg, 30 November 2017)