Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 august 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The Jury of the 2018 EU Health Award for NGOs working to prevent tobacco use has been appointed