Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18. novembra 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Leading the fight against Antimicrobial Resistance: New Action Plan to be launched in 2017