Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem4 septembris 2013Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

LEXNET Workshop - Debating the effects of electromagnetic fields emitted by mobiles and base stations