Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2013. gada 4. septembrisVeselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

LEXNET Workshop - Debating the effects of electromagnetic fields emitted by mobiles and base stations