Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 september 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

LEXNET Workshop - Debating the effects of electromagnetic fields emitted by mobiles and base stations