Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 september 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Live web streaming (10 AM - 4.30 PM, 28 September 2015) - Conference on '50 Years of EU Pharma legislation: Achievements and future perspectives' (Brussels)