Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas10 birželis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Mandate - A new framework for the organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic