Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Mandate - A new framework for the organisation of health and social care following the COVID-19 pandemic