Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие27 октомври 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

MDCG 2019-6 Rev.4 - Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (October 2022)