Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas27 spalis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2019-6 Rev.4 - Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (October 2022)