Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem27 oktobris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2019-6 Rev.4 - Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (October 2022)