Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 október 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2019-6 Rev.4 - Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (October 2022)