Skip to main content
Public Health
Meddelelse12 Juli 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies