Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas12 liepa 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies