Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem12 jūlijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies