Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa12 lipiec 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies