Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies