Skip to main content
Public Health
Nyhet12 juli 2020Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2020-11: Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies