Skip to main content
Public Health
Meddelelse15 December 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers