Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas15 gruodis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers