Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem15 decembris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers