Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa15 grudnia 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers