Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15. decembra 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers