Skip to main content
Public Health
Nyhet15 december 2020Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2020-18 - MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers