Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2021-13 Rev.1 - Questions and answers on obligations and related rules for the registration in EUDAMED of actors other than manufacturers, authorised representatives