Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 septembris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2021-22 rev.1 - Clarification on “first certification for that type of device” and corresponding procedures to be followed by notified bodies (September 2022)