Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 september 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2021-22 rev.1 - Clarification on “first certification for that type of device” and corresponding procedures to be followed by notified bodies (September 2022)