Skip to main content
Public Health
Oznámení21 říjen 2021Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

MDCG 2021-26 - Q&A on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746