Skip to main content
Public Health
Meddelelse21 Oktober 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

MDCG 2021-26 - Q&A on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746