Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem21 oktobris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2021-26 - Q&A on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746