Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa21 październik 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

MDCG 2021-26 - Q&A on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746